Vrijwilligers

 

Centrum voor de kunsten de Aleph organiseert heel veel activiteiten, van cursussen tot tentoonstellingen. Op diverse terreinen kunnen we bij deze activiteiten ondersteuning gebruiken. We hebben al een paar vrijwilligers die uiteenlopende zaken voor ons doen, maar dit aantal willen we graag uitbreiden. De Aleph is op zoek naar meer vrijwilligers. Het gaat om drie type werkzaamheden.
1. Gastheerschap
Met enige regelmaat komt het voor dat we de diensten van onze eigen gastheren niet aan elkaar geknoopt krijgen. Dit omdat plots iemand naar het ziekenhuis moet of zelf ziek wordt. Het welkom heten van onze cursisten en het zorgen voor een warm onthaal vinden we van groot belang. Iemand die het plezierig vindt om op onregelmatige tijden, zowel overdag als ’s avonds, een keer in te vallen en de gastvrouw- of gastheerrol te vervullen, zo iemand zoeken we dus. Het mogen er ook twee zijn. 
2. Lid van de werkgroep Langstraat Klassiek
Voor de werkgroep Langstraat Klassiek, zijn we op zoek naar een paar mensen die dit initiatief een warm hart toedragen en het leuk vinden om zich hiervoor in te zetten. Dit is een heel concreet en afgebakend project dat nog tot en met juni van 2015 loopt. We zien graag verschillende kwaliteiten in deze werkgroep vertegenwoordigd worden. We denken daarbij aan kwaliteiten als:
Vindt u het leuk om persberichten te schrijven, flyers te maken?
Versturen van persberichten, opstellen van aankondigingen, nieuwsbriefteksten. 
Organisaties benaderen -  schriftelijk of persoonlijk - voor sponsoring?
Benaderen mensen en instanties om hen te wijzen op de komende concerten, mailings verzorgen.
Mensen te ontvangen en gastvrouw en/of -heer te zijn op de laatste zondag van elke maand.
Stemformulieren uitdelen en innemen, uitslagen bekendmaken, etc. 
Dit is een terugkerende, maandelijkse activiteit en kost, naast het bijwonen van het concert op de laatste zondagochtend van de maand, twee drie dagdelen per maand in tijd.
3. Lid van de werkgroep publiciteit van de Aleph
De publiciteit voor alle activiteiten nemen veel tijd in beslag. Kleinere zaken willen nog wel eens onderop de stapel belanden, bij gebrek aan tijd. We willen de publiciteit graag gestructureerd en gerichter op gaan zetten en zijn om die reden op zoek naar twee of drie vrijwilligers die affiniteit hebben met public relations, liefst beschikken over een goede pen en het fijn vinden om de positie van de Aleph en de bekendheid van het grote publiek met de verschillende activiteiten die de Aleph organiseert te versterken. Ook hierbij denken we aan een tijdsbeslag van twee tot vier dagdelen per maand. 
Belangstelling? 
Heeft u belangstelling voor een van deze vrijwilligersactiviteiten? Neem dan contact op met Ton Stassen, 0416 - 32 05 00 of via de e-mail ton.stassen@de-aleph.nl   
Voor meer informatie over de Aleph en haar activiteiten zie www.de-aleph.nl 

De Aleph zoekt vrijwilligers

Centrum voor de kunsten de Aleph organiseert veel activiteiten, van cursussen tot tentoonstellingen en concerten. Op diverse terreinen kunnen we bij deze activiteiten ondersteuning gebruiken. We hebben al een paar vrijwilligers die uiteenlopende zaken voor ons doen, maar dit aantal willen we graag uitbreiden. De Aleph is op zoek naar meer vrijwilligers. 

Gastheerschap

Met enige regelmaat komt het voor dat we de diensten van onze eigen gastheren niet aan elkaar geknoopt krijgen. Dit omdat plots iemand naar het ziekenhuis moet of zelf ziek wordt. Het welkom heten van onze cursisten en het zorgen voor een warm onthaal vinden we van groot belang. Iemand die het plezierig vindt om op onregelmatige tijden, zowel overdag als ’s avonds, een keer in te vallen en de gastvrouw- of gastheerrol te vervullen, zo iemand zoeken we dus. Het mogen er meer zijn.

Lid PR-commissie

De publiciteit voor alle activiteiten van de Aleph neemt veel tijd in beslag. Kleinere zaken willen nog wel eens onderop de stapel belanden, bij gebrek aan tijd. We willen de publiciteit graag gestructureerd en gerichter op gaan zetten en zijn om die reden op zoek naar een extra vrijwilliger die affiniteit heeft met public relations. Deze vrijwilliger - we hebben er al één - vormt samen met de directeur de PR-commissie. Je beschikt over een vlotte pen, hebt organisatietalent en vindt het fijn om de positie van de Aleph te versterken. Lid zijn van de PR-commissie neemt tenminste twee tot vier dagdelen per maand in beslag (de zomermaanden uitgezonderd).  

Programma-commissie

We zoeken ook naar mensen die het leuk vinden om lezingen te organiseren, sprekers te benaderen en te zorgen dat dit programma-onderdeel van de Aleph goed en succesvol verloopt.

De tegenprestatie

Wat is de tegenprestatie voor vrijwilligers? Vrijwilligers komen met dit werk terecht in een specifieke omgeving; de wereld van de kunsten, die van de Aleph in het bijzonder. Ze krijgen een takenpakket met dito verantwoordelijkheden, leren nieuwe mensen kennen en ontwikkelen daarbij soms ook nieuwe vaardigheden. De waardering die we in persoonlijke zin voor onze vrijwilligers hebben, weten we daarnaast ook te materialiseren; vrijwilligers kunnen voor half geld deelnemen aan alle cursussen die de Aleph organiseert, ze krijgen een medewerkerspas waarmee ze toegang hebben tot Langstraat Klassiek en zijn ze welkom bij de algemene medewerkersactiviteiten zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel of een zomerbarbecue. 

Belangstelling? 

Heeft u belangstelling voor een van deze vrijwilligersactiviteiten? Neem dan contact op met Ton Stassen, 0416 - 32 05 00 of via de e-mail ton.stassen@de-aleph.nl  

Voor meer informatie over de Aleph en haar activiteiten zie www.de-aleph.nl