ONDERWIJS

header lager onderwijs.jpg

Welkom op de webpagina van Aleph Onderwijs. Naast het cursorisch aanbod verzorgt de Aleph ook lessenreeksen, workshops, projecten en presentaties voor het onderwijs in de gemeente Heusden. De Aleph biedt op het gebied van kunsteducatie een scala aan mogelijkheden voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Of je nu op zoek bent naar een doorlopende leerlijn of een los kunstproject; onze professionele dans-, theater, -muziek en kunstenaardocenten begeleiden de kinderen en jongeren op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau. De Aleph ontwikkelt in samenwerking met kunstenaars projecten, maar ook samen met de school. Zo ‘stapelen’ we kennis en ervaring tot een uniek project op maat voor jouw school.


Vanuit het Rijk hebben scholen de opdracht gekregen een kwaliteitsslag te maken binnen de cultuureducatie om zodoende cultuuronderwijs meer te integreren in het schoolaanbod. Er gebeuren natuurlijk al hele goede dingen op scholen, maar er is behoefte aan meer samenhang en doorlopende leerlijnen. Dat juichen kunstencentra toe, maar het blijkt niet gemakkelijk om beleid te maken en vervolgens uit te voeren met een doorlopende leerlijn (wat moet een leerling in de acht jaar dat hij of zij op school zit aan cultuureducatie hebben meegekregen). Provinciale kunsthuizen, zoals Kunstbalie voor Noord Brabant is, hebben de taak zowel het onderwijs als kunstaanbieders in dit traject te helpen. Hiervoor werken zij nauw samen met marktplaatsen en cultuurcoaches in de betreffende gemeentes. Voor de gemeente Heusden is Trefpunt Heusden in de persoon van Marjolein van den Akker cultuurcoach.

Het traject van Kunstbalie bestaat uit een aantal fases. Een viertal voorloper scholen (de Bolster, Voetiusschool, de Dromenvanger en de Wilgen) worden nauw begeleid bij het onderzoeken van hun visie op cultuureducatie, het schrijven van een beleidsplan en het ontwikkelen van een actieplan. Men doet dit met behulp van De Cultuur Loper, een instrument om de landelijke doelen op dit terrein te realiseren. In 2014-2015 worden de overige scholen in de gemeente Heusden ‘volgscholen’. De voorloperscholen begeleiden de volgscholen in hun traject.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in scholing voor leerkrachten en worden mogelijkheden onderzocht de Grote Kunsten een plek te geven in de vorm van een voorstelling- of museumbezoek.

Dit praktische actieplan wordt uiteraard in nauwe samenwerking met de ICC-er van de school en of schoolleider gemaakt.

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je alvast aan de slag, neem dan gerust contact op met de Aleph!

Ons kunsteducatieprogramma voor 2018-2019 vindt u HIER

Cultuureducatie aanbod 2018-2019-klein_Pagina_01.jpg

We vinden het belangrijk dat de kunstdocenten waarmee we werken ook zelf als kunstenaar werkzaam zijn. Een kunstenaar kijkt met andere ogen, ziet de waarde van (tijdelijke) chaos, is inventief, creatief, en beheerst het werk met diverse materialen. Een kunstenaar in de klas halen of de klas naar de kunstenaar zal een andere uitkomst hebben dan dat je als leerkracht een creatieve les geeft aan de leerlingen. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen leerkracht en kunstenaar bijzonder onderwijs kan opleveren. We investeren dan ook graag in overleg, en het leren kennen en begrijpen van de wensen en doelen van de leerkracht. Hieruit voort komt kunstonderwijs op maat.

De Aleph werkt met kunstenaars uit alle disciplines:

dans:dansexpressie, klassiek, modern, streetdance, jazz, hiphop, musicaldans, dansclip

theater: expressie, bewegingstheater, teksttheater, improvisatie, musical, camera-acteren

beeldende kunst: tekenen, schilderen, bouwen, mergel, houtbewerken, animatie, fotografie, etsen

muziek: kleutermuziek, zang en rap, trommels, toetsen, blaasinstrumenten, hoorspelen, muziektheorie, muziekgeschiedenis.

literatuur: taalexpressie, verhalen en poëzie, reportages en kranten, toneel schrijven

overig: libdub, voorstelling maken (in één dag), museum (in één dag), musicalbegeleiding

leskisten: De Aleph ontwikkelt verschillende leskisten aansluitend bij thema’s. In deze leskisten zitten vragen en opdrachten, suggesties voor veldwerk en diverse lesmaterialen als foto’s , naslagwerken en filmmateriaal. Huidige thema’s: metaal, de buurt, tijd, circus, water, vliegen.


Musical is kunst

Reader Musical is een Kunst. Hoe maak je een groep 8 musical waarin ieder kind tot zijn recht komt? Met kant en klaren lesopdrachten voor: spel, dans, zang. Maar ook voor techniek (licht en geluid), het maken van een eigen website, flyers en posters, decor en kostuums. Met handige tips en tricks en anekdotes van een echte musicalster. Prijs €9.95

Kunst educatie spel

Kunsteducatie Spel: in samenwerking met Kunstbalie heeft de Aleph een spel ontwikkeld voor kunsteducatie inde klas met vragen, zoekopdrachten en doe-opdrachten. Het spel is gemakkelijk aan te passen voor ieder (school)thema of vakgebied. Richtlijn voor de prijs: €150,-


Trefpunt Heusden: www.trefpuntheusden.nl
Contactpersoon: Marjolein van den Akker


Kunstbalie: www.kunstbalie.nl en: http://in2014.kunstbalie.nl/ en www.decultuurloper.nl
Contactpersoon: Monique Koolen, Noa Verhofstadt

Bibliotheek Heusden: bibliotheekheusden.nl
Contactpersonen: Joyce Koorenman, Frank Mensink


Vanuit het rijk wordt er per kalenderjaar €10,90 per leerling beschikbaar gesteld voor cultuureducatie. €0,50 hiervan wordt gereserveerd voor de Cultoer, €1,95 voor de Rode Draad. €5,45 moet binnen de gemeente besteed worden aan kunst en cultuur. €3,- mag de school zelf nader invullen. Deze €10,90 moet door de school ingepland worden voor het schooljaar daarop. Scholen vragen hiervoor zelf offertes aan bij kunst- en cultuuraanbieders. Scala stelt daarnaast nog €5,- per leerling beschikbaar, deze zijn niet gelabeld.

Tip: voor kleine of grote schoolprojecten zijn er projectsubsidies

De Aleph rekent voor workshops en projecten docentkosten, administratie/ organisatiekosten en in overleg materiaalkosten.

Neem voor een vrijblijvende offerte contact met ons op.


Centrum voor de kunsten de Aleph
t.a.v. Sietske Oosthout
Grotestraat 65
5151 JD Drunen
0416-320500
kunsteducatie@de-aleph.nl
www.de-aleph.nl