INSCHRIJFFORMULIER BLAZERSDAG

  • 09-10-2015

Inschrijfformulier    
REGIONALE BLAZERSDAG
philharmonie zuidnederland, de Aleph Heusden, Kunstencentrum Waalwijk,
H19 Oosterhout en Het KunstPodium.

STAAT NIET ALS CURSIST INGESCHREVEN BIJ ÉÉN VAN DE ORGAINSERENDE KUNSTENCENTRA.

GEGEVENS DEELNEMER:

Achternaam : ………………………………………………………….     Voornaam :…….……………………………………………….. m / v
Telefoonnummer : ………………………………………………….     Mobiel nummer : ……………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………    Docent : ……………………………………………………………………

Instrument :         0 fluit        0 hobo        0 klarinet    0 trompet/cornet/bugel
        
0 saxofoon    0 hoorn        0 trombone    0 euphonium     0 bastuba


Niveau*:         0 beginner    0 A        0 B        0 C        0 D
* Als je het niet weet of twijfelt overleg dan, indien nodig, met je docent.  


Neemt deel aan:     0 Samenspelworkshop 1 (niveau beginner, A/B diploma) Houtblaasinstrumenten
09.30 – 11.00 uur    0 Samenspelworkshop 2 (niveau B en hoger) Houtblaasinstrumenten
En            0 Samenspelworkshop 1 (niveau beginner, A/B diploma) Koperblaasinstrumenten
14.00 – 15.00 uur    0 Samenspelworkshop 2 (niveau B en hoger) Koperblaasinstrumenten

11.30 – 13.00 uur    0 workshop Improviseren    alle niveaus
0 Ritme             alle niveaus

Masterclass :         Instrument: ……………………………………………………………………………            
11.30 – 13.00 uur    
            Voordrachtstuk: …………………………………………………………………….

Pianobegeleiding:     0 JA     0 NEE    * Indien JA dan graag vóór 1 maart 2016 het stuk opsturen naar:
de Aleph t.n.v. Jan vd Sanden Grotestraat 65, 5151 JD Drunen

            0 Neem als toehoorder deel aan de masterclass. Instrument: ……………………………….
BETAALWIJZE
Ondergetekende betaalt het volledige inschrijfgeld € 15,- vóór dinsdag 1 maart 2016 door het bedrag over te maken naar NL22ABNA0461514427 t.n.v. de Aleph o.v.v. Regionale Blazersdag 2016

LUNCH
0    Maakt gebruik van het lunchpakket à € 5,00. Te betalen op de dag zelf.   

Handtekening : …………………………………………………………………………        Datum : ………………………………………….
                 


Schrijf je in voor de aleph nieuwsbrief


Behalve via het nieuws op deze website kunnen wij u ook per email informeren over de laatste ontwikkelingen.

Naam:
 Email :